Organisatiestructuur


De Mare, Stichting openbaar basisonderwijs Salland (kortweg: Stichting de Mare) is op 1 januari 2006 ontstaan na een fusie van de besturen voor openbaar basisonderwijs in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe.

Toezicht en bestuur
De schooldirectie van Stichting de Mare wordt gevormd door de vijf directeuren van vijf onderwijsteams. Samen met het College van Bestuur vormen zij het management van de organisatie. De uitwerking en verdeling van taken tussen Raad van Toezicht, bestuurder en directeuren onderwijsteams is vastgelegd in het Managementstatuut. Dit statuut is terug te vinden onder Hoofdstuk 8 als onderdeel van het Handboek Goed Onderwijsbestuur "Professioneel Toezicht op hoofdlijnen".

Meepraten over schoolbeleid
Elke individuele school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze wordt gevormd door een evenredige vertegenwoordiging van ouders en teamleden van de school. Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze wordt gevormd door één ouder en één teamlid van elke MR.

Ondersteuning
Ondersteunende diensten zoals Personeel en Organisatie, secretariaat en huisvesting worden verzorgd door het stafbureau.