Raad van Toezicht 


De schoolbestuurlijke verantwoordelijkheden van De Mare liggen bij het College van Bestuur oftewel de bestuurder van De Mare. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder en adviseert en ondersteunt haar.

 


 

In 2021 vergadert de Raad van Toezicht in ieder geval 5 keer. 
4 Reguliere vergaderingen en 1 themavergadering.

 

 Downloads:
Toetsingskader Raad van Toezicht
Reglement Auditcommissie
Reglement Remuneratiecommissie