Management


De schooldirectie van Stichting de Mare wordt gevormd door de vijf directeuren van vijf onderwijsteams. Samen met de bestuurder vormen zij het management van Stichting de Mare.

Tijdens een maandelijks DirectieOverleg worden actuele ontwikkelingen besproken, vindt afstemming plaats en worden school overstijgende beleidsadviezen voorbereid. Formeel gezien brengen de vijf directeuren advies uit aan de bestuurder.

Bestuurder Stichting de Mare


       Marlous Siemelink - Amse


Directeuren onderwijsteams

           Jantien Blankhorst
           directeur onderwijsteam Wijhe - Wesepe


 

     
 

           Marieke ter Haar - Klink
           directeur onderwijsteam De Springplank

 
             Jan Hendriks
           
directeur onderwijsteam De Vogelaar 

            
          Clarina Streuer
          directeur a.i. onderwijsteam Kwintijn

          Claudia Diepstraten
          directeur onderwijsteam Olst - Welsum ( foto is niet beschikbaar)