Medezeggenschap


Stichting de Mare heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en aan alle onderwijsteams is een medezeggenschapsraad verbonden.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn alle medezeggenschapsraden van de onderwijsteams vertegenwoordigd. Deze raad praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De bestuurder moet de GMR om advies of instemming vragen bij veranderingen die direct en indirect impact hebben op de leerlingen of de betrokkenheid van ouders. De GMR vergadert 4 x per schooljaar.

Medezeggenschapsraad (MR)
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad, voordat een besluit genomen wordt. Bijvoorbeeld bij veranderingen in het schoolreglement of de ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd door ouders.
 


  
Downloads:

Medezeggenschapsreglement GMR De Mare