Kinderopvang


Voor de buitenschoolse opvang van de kinderen werken wij samen met Kindercentrum De Bieënkorf voor de scholen in Wijhe en met KOOS voor de andere scholen. Uiteraard is het ook mogelijk om andere kinderdagverblijven in te schakelen.

Uw kind aanmelden
Wanneer u gebruikt wilt maken van onze afspraken met de kinderopvang, dan meld u uw kind zelf aan. U sluit een contract af met de kinderopvangorganisatie voor een of meerdere dagen. De kosten van de opvang zijn voor uw rekening. U kunt gebruik maken van (belasting-) maatregelen, waardoor u niet het volle bedrag hoeft te betalen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de kinderopvang.

Onze afspraken
De afspraken die wij met Kindercentrum De Bieënkorf en KOOS hebben gemaakt, zijn:
- De kinderen kunnen voor schooltijd vanaf 7.30 uur en na schooltijd tot 18.00 uur worden opgevangen.
- De kinderen worden door de kinderopvang naar school gebracht en van school gehaald.
- De kinderen worden dichtbij school opgevangen en hoeven niet lang te reizen. Als er geen accommodatie dichtbij school is, dan worden de kinderen door een gastouder opgevangen.
- De kinderopvang garandeert dat u binnen vier weken terecht kunt voor opvang.
- Iedere school is gekoppeld aan een accommodatie voor kinderopvang. U kunt rechtstreeks contact opnemen. In het menu ‘scholen’ staan per school de contactgegevens van de kinderopvang.