Scholen voor Morgen 


Met ‘scholen voor morgen’ bieden we één vertrouwde plek voor onze kinderen van 0 tot 16 jaar. Een kindcentrum waar we ze opvangen, goed onderwijs geven en waar volop gesport wordt. Het is een nauwe samenwerking tussen de schoolbesturen van mijnplein en de Mare, kinderopvang KOOS, kindercentrum de Bieënkorf en de gemeente Olst-Wijhe. In Olst komt het kindcentrum bij het Averbergen en in Wijhe bij het SPOC.

Meer informatie over dit project vindt u op website scholenvoormorgen.org