Downloads

Hieronder vindt u alle belangrijke documenten van Stichting De Mare.

Afscheidsfilm Adrie Bolijn
Afscheidsfilm Adrie Bolijn

ICT
Formulier basisvaardigheden Office 365
Stappenplannen Office 365
Handig zoeken in SharePoint
Format ICT-beleid-onderwijsteam
Beleidsplan ICT De Mare
Wachtwoord binnen Office 365 wijzigen en op Iphone
Beveiligde berichten in Office 365

Veranderen met visie
Koersdocument Veranderen met visie
Communicatie en Plan van Aanpak
Notitie indeling onderwijsteams
Uitvoeringsdocumenten onderwijsteams

Kernwaarden 
Kernwaarden Stichting De Mare

Raad van Toezicht
Toetsingskader Raad van Toezicht
Reglement Auditcommissie
Reglement Remuneratiecommissie

Jaarverslag
Publieksversie Jaarverslag 2020 De Mare
Bestuursjaarverslag 2020 De Mare
Bestuursjaarverslag 2019 De Mare
Publieksversie Jaarverslag 2018 De Mare
Bestuursjaarverslag 2018 De Mare 
Controleverklaring 2018 accountant
Jaarrekening_2017_Stichting_De_Mare
Publieksversie Jaarverslag 2017 Stichting de Mare
Bestuursjaarverslag 2016 De Mare 
Publieksversie jaarverslag 2016 De Mare

Strategisch beleid
Strategische agenda De Mare
Strategisch beleid 2015-2019
Visieboekje De Mare

Organisatie
Handboek Goed Onderwijsbestuur

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Medezeggenschapsreglement GMR De Mare