Onze kernwaarden


Zelfstandig keuzes maken per school vinden wij belangrijk. Onze scholen hebben een eigen kijk op de ontwikkeling van leerlingen en onze medewerkers dragen uit waar we voor staan. De Mare hecht ook aan samenwerking. Leerlingen leren hoe de wereld in elkaar zit door met elkaar samen te werken en samen te leven. Diezelfde waarden zie je terug in de manier waarop iedereen binnen De Mare met elkaar omgaat. Wij zijn resultaatgericht en willen continu verbeteren. Onze communicatie is transparant en open. Betrouwbaarheid, teamwork en ruimte voor onderlinge inspiratie vinden we erg belangrijk.
Hieronder vindt u de zes basiswaarden van De Mare.

 
 

IEDEREEN WELKOM
De openbare school staat open voor alle kinderen,
ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst,
politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

IEDEREEN BENOEMBAAR

Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, 

ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid,
afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

WEDERZIJDS RESPECT
De openbare school houdt rekening met en gaat uit van
wederzijds respect voor delevensbeschouwing of godsdienst
van alle leerlingen, ouders en personeelsleden 
 

WAARDEN EN NORMEN
De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende
levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.

 

VAN EN VOOR DE SAMENLEVING
De openbare school is van en voor de samenleving en betrekt leerlingen,
ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen
en werkomstandigheden en stemt af met externe 
betrokken en belanghebbenden.
 

LEVENSBESCHOUWING EN GODSDIENST
De openbare school biedt de gelegenheid om levensbeschouwlijk
vormings- of godsdienstonderwijs te volgen.